Avaleht > Kohalik võim > Eeskirjad ja korrad
 
 
 
 

Eeskirjad ja korrad


Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Koduteenuste osutamise kord

Kohanimede määramise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Puhja Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja kord

Puhja Lasteaed Pääsusilm laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Puhja vallavara eeskiri

Puhja valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Puhja valla ehitusmäärus

Puhja valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Puhja valla hankekord

Puhja valla heakorra eeskiri

Puhja valla jäätmehoolduseeskiri

Puhja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord    

Puhja valla kalmistute kasutamise eeskiri 

Puhja valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Puhja valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Puhja valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogu liikmete valimise kord

Puhja valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Puhja valla tunnustuse avaldamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord Puhja vallas

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Tänavakaubanduses müügipileti hindade kehtestamine 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri

Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Valla sotsiaaltransporditeenuse kasutamise kord

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord

2016. aasta maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamise alused Puhja vallas 

Õpilaste sõidusoodustuse andmise kord Puhja vallas

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2016
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Lasteabi