Avaleht > Kohalik võim > Eeskirjad ja korrad
 
 
 
 

Eeskirjad ja korrad


Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Puhja vallas

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (uus redaktsioon)

Kaevetööde eeskiri

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Koduteenuste osutamise kord uus, lisatud 26.08.2013

Maamaksuvabastuse andmise kord

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Puhja lasteaeda Pääsusilm laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Puhja valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Puhja vallavara eeskiri

Puhja valla avaliku korra eeskiri uuendatud, lisatud 09.04.2013

Puhja valla heakorra eeskiri uus, lisatud 07.06.2013

Puhja valla jäätmehoolduseeskiri    uuendatud

Puhja valla ehitusmäärus

Puhja valla kalmistute kasutamise eeskiri  uus, jõustub 10.07.2013

Puhja valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogu liikmete valimise kord

Puhja valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Puhja vallamaanteede kasutamise ja kaitse eeskiri

Puhja valla tunnustuse avaldamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord Puhja vallas

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord uus, lisatud 26.08.2013

Tänavatel ja avalikes kohtades kauplemise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri

Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord uus, lisatud 26.08.2013

Valla sotsiaaltransporditeenuse kasutamise kord

 

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2014
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Märka ja hooli!
Talgupäev 2014